جهت ارائه سرویس و خدمات بهتر به کلیه مهمانان عزیز مدت زمان پذیرایی یــک ساعت می‌باشد

این آیکون به معنای زمان‌بر بودن آماده شدن سفارش شماست

این آیکون به معنای تصویر داشتن آیتم مورد نظر است